När det brinner i Europa kan jag inte sitta still! Med tio års erfarenhet som EU-parlamentariker vill jag fortsätta engagera mig för ett starkare Europa.

För fred, frihet och företagande.

En stark röst

    för ett starkare Europa!

Mer samarbete behövs för klimatet, konkurrenskraften och för att stödja Ukraina. Sverige skall tillhöra kärnan av Europasamarbetet och självklart införa euron.

Företagare

🔹1999 - 2009, Grundare och vd för ItalianTradition.com. En pionjär inom export av italienska delikatesser och vin på nätet till Sverige och övriga Europa. Hon tog italienska ”food valley” till den nordiska marknaden och blev den andra importören av Parmigiano Reggiano till Sverige.

🔹2006 grundade jag tillsammans med min bror Antico Borgo di Tabiano Castello srl och är sedan september 2019 vd. Det lilla familjeföretaget är specialiserat på turistboende och har renoverat familjens gård i den medeltida byn Tabiano i Parma som blivit ett Relais de Charme och ett SPA Resort med restaurang, skog, olivlund och trädgård.

🔹Sedan 2016 är jag medgrundare och partner i familjeföretaget Castello di Tabiano snc, som är verksamt i evenemang- och konferensbranschen.

Fredsarbetare och mänskliga rättigheter

🔹Från 1992 till 1998 tjänstgjorde jag först i UNPROFOR, FN:s skyddsstyrka för fred i det ockuperade Kroatien. Därefter ett och ett halvt år i det belägrade Sarajevo. Från 1996 till 1998 arbetar jag igen Sarajevo för EU-kommissionens operation i Bosnien och Hercegovina. Mina ansvarsområden var politiska frågor, mänskliga rättigheter, civilsamhället, fria medier och jämställdhet. 

🔹Från januari till maj 1992 var jag specialrådgivare till undergeneralsekreteraren för mänskliga rättigheter vid FN i Genève. 

Engagemang i europeisk och svensk politik

🔹 2003 engagerade jag mig i svensk politik för ja-sidan i folkomröstningen om Sveriges inträde i euron. 

🔹2004 till 2008 var jag styrelseledamot för Moderaterna i Stockholm.

🔹2009 - 2019 ledamot av Europaparlamentet, dit jag blev inkryssad i båda valen. 

Uppdrag i Europaparlamentet

🔹1:e vice ordförande i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd.

🔹Föredragande för förordningen om fri rörlighet för data.

🔹Ledamot av utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, migrationsutskottet och den särskilda utskottet om antiterrorism. 

🔹Biträdande samordnare för partigruppen EPP i utskottet för kvinnors rättigheter

🔹Europaparlamentets talesperson om våld mot kvinnor.

🔹 Samordnare av Europaparlamentet för barns rättigheter. Medgrundare och medordförande av parlamentets interna grupp om  barns rättigheter.

🔹 Europaparlamentets talesperson om våld mot kvinnor.

🔹Aktiv medlem i den interna gruppen för HBTQI personer rättigheter.

🔹Aktiv medlem i kommissionerna för EU-Ukraina och i EU-Turkiet. 

🔹Internationell observatör i fyra allmänna val i Ukraina. 

Engagemang i civilsamhället

🔹Sedan 2019 medlem i italiens mest liberala och Europavänliga parti, Piú Europa (Mer Europa). 

🔹Medlem av Liberalerna i Sverige sedan oktober 2023. 

🔹Engagerade mig tidigt för Ukraina och är sedan maj 2015 svartlistad av Ryssland.

🔹Medlem av Advisory Council för European Forum Alpbach sedan september 2023.

🔹Styrelseledamot i den viktigaste liberala stiftelsen i Italien: Fondazione Einaudi sedan augusti 2023.

🔹Ledamot av styrelsen för International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) sedan maj 2023

🔹Styrelseledamot för den Londonbaserad ideella stiftelsen, "5Rights Foundation”

🔹Ordförande för Missing Children Europe, den europeiska federationen av ideella organisationer som engagerar sig gör försvunna barn, förhindra människohandel, övergrepp och exploatering från juni 2022 till juli 2023.

🔹Sedan oktober 2021 har jag arbetat för återhämtningen av Child Dignity Alliance, en ideell organisation som har åtagit sig att skydda barn på nätet. 

🔹Genom organisationen Telefono Azzurro - som är BRIS motsvarande i Italien - har jag sedan februari 2022 varit engagerad i arbetet att hjälpa Ukrainas barn. 

🔹 Juli 2019 - oktober 2023, aktiv Styrelse ledamot av Jarl Hjalmarson Stiftelsen för att främja demokrati, frihet och marknads ekonomi.

🔹Maj 1998 - maj 2009, styrelseledamot för Svenska Röda Korset, Stockholm. 

Studier i Italien, Frankrike och USA

🔹 Examen i statsvetenskap med specialisering i internationella relationer - mars 1987 med med betyget 110/110 vid Roms universitet "La Sapienza"

🔹Specialiserade strategiska studier och konfliktlösning, USA 

🔹Praktik på UNESCO i Paris och på den italienska representation vid OECD och Världsbanken. 

Språk

🔹Italienska, engelska, franska och svenska – väldigt bra nivå.
🔹Spanska och tyska – bra nivå.  Serbiska och kroatiska – grundläggande nivå.

Utmärkelser

🔹 2010 utmärkelsen Order of the Star of Italian solidarity, för sina meriter hon förvärvat som italiensk medborgare utomlands och i synnerhet för att har spridit italiensk mat-tradition och kultur, 2010.

🔹Axel Munthe Award, för främjande av relationerna mellan Italien och Sverige och för engagemang för mänskliga rättigheter i Balkankrigen, september 2009.

🔹"Silver Sun" Award, Årets Entreprenör, från Confartigianato - italienska hantverkarnas organisation - 2009.

🔹Bizzozzero-priset för främjande av hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet på global nivå, Parma, 2002.

🔹Telefono Azzurro Award, för engagemang för barns rättigheter, juli 2021.

🔹Digital ledare för World Economic Forum sedan 2018

🔹Surströmmingsambassadör. Hedersmedlem i Surströmmings akademin.

Utgivna böcker

🔹Kärleksfullt från Parma, människor, mat och tradition (2002), där jag delar med mig om Parmatraktens tradition och kulturen i Parmigiano Reggiano, utgiven i 2 slutsålda utsålda upplagor, Stockholm.

🔹Jag gör skillnad (2014), om mina första 5 år som Europaparlamentariker.

🔹Anna Maria För Europa (2019), om mina tio år som Europaparlamentariker, min vision och engagemang för Europa.